Missie

Om jeugdleiders te betrekken bij natuurbeschermings- en bescherming strategieën en om afgevaardigden in staat te stellen, op te leiden en ui te rusten om ambassadeurs te worden die het beleid en de uitvoering ervan beïnvloeden om alle vormen van natuurcriminaliteit te verminderen.

Resultaten

 • To sound: Een wereldwijde oproep tot actie door de jeugd om dieren in het wild te redden , geleid door de jonge natuurbeschermers van Afrika.
  To send: De ‘harten en geesten’ van de jeugd aan CITES, de VN en Afrikaanse en internationale leiders.
  To attract: Publieke aandacht en nationale en internationale media.
  To shape: Om jonge leiders te vormen tot toekomstige wereldwijde ambassadeurs voor natuur en natuurbehoud.
  To inspire: Om de volgende generatie te inspireren een biodiversiteitseconomie op te bouwen.
  To extend: Om kennis te vergroten van initiatieven voor natuurbehoud, bescherming en stroperij.

 • ‘’Wij, de jeugd, zijn diep verontrust door de verslechterende crisis in de natuurcriminaliteit, de uitbuiting van ons natuurlijk erfgoed door georganiseerde criminele syndicaten en de ondermijning van onze gemeenschappen - allemaal gevoed door menselijke hebzucht en diepgewortelde corruptie. Wij eisen dat onze stemmen worden gehoord! We willen niet de generatie zijn die onze kleinkinderen vertelt dat we er niets aan hebben gedaan, en we roepen wereldleiders op om samen met ons een einde te maken aan de illegale handel in wilde dieren.’’

  De world Youth Wildlife Summit bracht in 2019 , 200 jeugdafgevaardigden en volwassen begeleiders (leraren en leiders van de gemeenschap) samen die een passie voor natuurbehoud hebben en biedt hen de mogelijkheid om te leren over kritieke kwesties waarmee de bedreigde diersoort in Afrika en de stroperscrisis in het wild te maken hebben. Hierbij worden resoluties geformuleerd over wat nodig is om de illegale wereldwijde handel in wilde dieren en planten te stoppen.
  Doelen

 • 1. To Empower: Verdiep de inzet voor natuurbehoud bij de jeugd, met name voor neushoorns en andere iconische en bedreigde diersoorten. Jongerenafgevaardigden in staat stellen een duurzame toekomst op te bouwen en in stand te houden voor dieren in het wild en biodiversiteit.
 • 2. To Engage: Betrokken jongeren verbinden met politieke, traditionele en zakelijke natuurbeheerders. Stakeholders in contact brengen via wereldwijde samenwerkingsnetwerken. De lancering van de World Youth Wildlife Declaration 2019, die moet worden erkend door mondiale instanties, waaronder de Verenigde Naties, IUCN en CITES.
 • 3. To Equip: Toolkits, middelen en ondersteuning bieden aan jeugdafgevaardigden , leraren en gemeenschapsleiders om te gebruiken in hun klaslokalen en gemeenschappen. Het ontwikkelen van sociale-mediaplatforms en andere op jongeren gerichte netwerken voor voortdurende facilitaire ondersteuning en fondsenwervingstools.
 • 4. To Educate: De ‘’leiders’’ van morgen over de problemen rondom internationale natuurcriminaliteit, inclusief begrip van de sociale, economische en politieke impact. Jeugdleiders leren om hun leeftijdsgenoten en jongere kinderen bloot te stellen aan onderwijs en bewustmakingscampagnes.

 • Iconische diersoorten

 • Samen met de vernietiging van habitat draagt de illegale handel in wilde dieren, aangedreven door criminele organisaties, rebellenmilities en de hoge consumentenvraag, met name in Azië, bij aan de dramatische achteruitgang van diersoorten over de hele wereld. De illegale handel in wilde dieren en planten wordt geschat op meer dan US $ 20 miljard per jaar - de vierde meest ‘winstgevende’ transnationale georganiseerde misdaad ter wereld na drugs, wapens en mensenhandel en het beïnvloedt elk niveau van de samenleving. Andere criminele activiteiten zoals het witwassen van geld, corruptie en fraude gaan ook hand in hand met natuurcriminaliteit. Natuurcriminaliteit heeft invloed op het levensonderhoud van het platteland en heeft een negatieve invloed op de inkomsten uit het toerisme en de werkgelegenheid. Stropen door wilde dieren brengt ook mensenlevens in gevaar, naar schatting zijn in de afgelopen tien jaar meer dan 1.000 parkwachters gedood tijdens de dienst. In het proces worden de iconische soorten dieren in Afrika gedecimeerd.

  Neushoorn: meer dan 500.000 neushoorns zwierven ooit rond Afrika bezuiden de Sahara, maar nu zijn er minder dan 25.000 over. De stroperige aanval van de jaren zeventig en tachtig vernietigde de neushoornpopulaties in Midden- en Oost-Afrika; de neushoorn van de Serengeti werd in zes jaar teruggebracht van 700 naar slechts 10; in de grote Zambezi River Valley zijn alle neushoorns verdwenen, net als in West-Afrika. Vorig jaar stierf ‘Sudan’, de laatst overgebleven mannelijke Noordelijke Witte Neushoorn ter wereld, het einde van nog een andere neushoornsoort. Tegenwoordig staat de Zwarte Neushoorn op de lijst van ernstig bedreigde dieren en draagt de Zuidelijke Witte Neushoorn de dupe van de huidige stroperige tsunami. In Zuid-Afrika zijn in de afgelopen 10 jaar meer dan 9.000 geslacht - gedood voor hun horens voor gebruik in de traditionele geneeskunde of als statussymbool. De neushoornpopulaties in Azië lopen nog meer risico met alarmerende bevolkingsstatistieken: Greater One-Horned Rhino - 3 500, Sumatraanse neushoorn - minder dan 80, en de Javaanse neushoorn - slechts 69 over.

  Olifant: in de 19e eeuw waren er ongeveer 27 miljoen olifanten op het continent. Vandaag zijn er minder dan 415.000 over. In Oost-Afrika is de olifantenpopulatie het afgelopen decennium bijna gehalveerd. Botswana is momenteel de thuisbasis van meer olifanten dan enig ander Afrikaans land en Zuid-Afrika blijft een bolwerk voor 293.000 of 70% van de geschatte resterende Afrikaanse olifanten. Olifanten spelen een cruciale rol in de ecosystemen van Afrika en hun ondergang zou een negatieve invloed hebben op tal van andere inheemse dier-, insecten- en plantensoorten. De twee belangrijkste factoren achter de achteruitgang van Afrikaanse olifanten - de vraag naar ivoor en veranderingen in landgebruik - vormen een ernstige bedreiging voor hun overleving, met naar schatting 20.000 Afrikaanse olifanten die elk jaar worden gedood.

  Pangolin: een pangolin wordt elke vijf minuten uit het wild weggerukt en is het meest verhandelde zoogdier ter wereld. In 2014 werden naar schatting twee miljoen Afrikaanse pangolines in beslag genomen uit Aziatische havens - veel deskundigen denken dat dit slechts een klein deel van de illegale handel vertegenwoordigt. Ze zijn gepocheerd voor hun vlees, dat wordt gezien als een delicatesse en hun schubben, die worden gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen.

  Leeuw: De ‘King of the Beasts’ is verdwenen uit 94% van zijn historische bereik. Het op een na grootste katachtige roofdier ter wereld na de tijger, zijn nu uitgestorven in 26 Afrikaanse landen en komen alleen voor in de Zuidelijke Sahara-woestijn en in delen van Zuid- en Oost-Afrika. Tegenwoordig zijn er nog steeds, gedeeltelijk als gevolg van vernietiging van habitats, conflicten tussen mens en dier en de verachtelijke handel in leeuwenbotten. Nu zijn er nog minder dan 25.000 leeuwen in Afrika. Aziatische leeuwen bevinden zich in een nog gevaarlijkere positie omdat menselijke aantasting hun leefgebied heeft verminderd; een telling van 2015 telde slechts 523 leeuwen in het Gir Forest National Park van India.

  Wildcriminelen richten zich ook op talloze andere soorten, waaronder cheetah, giraffe, nijlpaarden, gieren, gnoes, luipaarden, tijgers, krokodillen, chimpansees, gorilla's, amfibieën, vogels en zeezoogdieren - om er maar een paar te noemen. Een recent gepubliceerd artikel van de International Union for Conservation of Nature stelt dat meer dan een miljoen soorten uitsterven in de aankomende jaren.

  Het is tijd dat gezien wordt, dat de waarde van het wild in Afrika levendiger meer waard is dan dood. Volgens de laatste studie van de World Travel & Tourism Council genereert wereldwijd natuurtoerisme jaarlijks vijf keer meer inkomsten dan de illegale handel in wilde dieren en in 2018 droeg het rechtstreeks bij tot $ 120 miljard aan het wereldwijde bbp. In Afrika werken 3,6 miljoen mensen in de natuureconomie, die 40% meer voltijdbanen genereert dan dezelfde investering in de landbouw. Het heeft twee keer zoveel banen als de automobiel-, telecommunicatie- en financiële industrie. Het biedt ook meer kansen op werk voor vrouwen in vergelijking met andere sectoren.

 • Programma
  Het World Youth Wildlife Summit is een vierdaagse bijeenkomst. In deze vier dagen worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zo zijn er verschillende gastsprekers, demonstraties (zoals die van de K9 poaching unit) en van de Black Mamba’s (anti poaching unit), gaan ze op game drive’s en zijn er hele avondprogramma’s gevuld met traditionele zang en dans.
  Zo ook worden er Indabas gehouden. Een indaba (spreek uit als in-dah-bah) is een belangrijke conferentie gehouden door de izinDuna (hoofdmannen) van de Zulu- of Xhosa-bevolking van Zuid-Afrika. (Dergelijke bijeenkomsten worden ook beoefend door de Swazi, die ernaar verwijzen met behulp van de verwante indzaba). Deze belangrijke conferentie’s worden met de jeugdafgevaardigden gehouden in vier sessies met steeds een andere invalshoek op hedendaags natuurgeweld.

 • Tijdens de Indabas zullen afgevaardigden diep betrokken zijn bij en debatteren over de volgende kritieke kwesties in zowel kleine groepen als plenaire discussies met natuurbehoudsexperts. Ze zullen ook nadenken over hun eigen persoonlijke antwoorden op tot nadenken stemmende vragen rond elke kritieke kwestie, die zijn ontworpen om hun bestaande meningen en emoties aan te vechten, wat leidt tot beter geïnformeerde besluitvorming en persoonlijke acties in de toekomst.
  • 1. Verantwoord gebruik van hulpbronnen in het wild: voordelen, verantwoordelijkheid en duurzaamheid in de handel, ecotoerisme, gemeenschapsondernemingen en jacht.
  • 2. Cultuur en maatschappij: strategieën voor vraagreductie.
  • 3. De menselijke tragedie: het verband tussen armoede en stroperij, rangers op de dunne groene lijn.
  • 4. Verlies van habitat: strategieën om beschermde gebieden te bouwen.
  • 5. Natuureducatie en bewustwording: kansen, hulpmiddelen, persoonlijke initiatieven, netwerken en sociale media

 • Wil je meer weten over de World Youth Wildlife Summit, lees dan het onderstaande Journal om het gehele programma in te zien.
  Het volgende World Youth Wildlife Summit zal in 2021 gehouden worden.