Why You Should Join Us

Help the Rhino is een Nederlandse website gemaakt door Mark Vermeulen en Marloes Hazelhoff. Na meerdere bezoeken aan Zuid-Afrika hebben wij steeds meer geleerd over stroperij en de dieren die daarbij getroffen worden. Voor ons is het niet meer mogelijk om enkel te doneren aan een stichting, wij willen het heft in eigen handen nemen.

Onze Missie

Onze idealistische droom is om de stroperij van neushoorns een halt toe te roepen. Maar: stroperij is een complex probleem dat vanuit verschillende invalshoeken bekeken en bestreden moet worden. Wat willen wij dan bereiken? Met deze website hopen we meer kennis over te brengen over de neushoorn en zo meer mensen te laten beseffen wat een prachtig prehistorisch dier de neushoorn is. We hopen meer kennis te delen over stroperij-cijfers en populatie-cijfers en hopen dat daarmee anderen inzien dat het nu of nooit is voor de neushoorn. De stroperij cijfers zijn dramatisch en de populaties neushoorns hebben een dieptepunt bereikt. Er zijn nog ongeveer 60 Javaanse neushoorns en daarmee lijkt het onmogelijk om de soort nog te redden. We willen de stroperij – hoe gruwelijk het ook is - onder ogen brengen door dit beeldend te maken.

Met deze website hopen we donaties te krijgen die wij besteden aan Project Rhino dat zich inzet voor maatregelen en preventiegericht op stroperij. Wij zijn als vrijwilligers werkzaam voor Project Rhino en gaan in 2019 hiervoor werken in Zuid-Afrika. Tenslotte is het onze missie anderen te inspireren om zich ergens voor in te zetten waar je passie ligt, al lijkt het doel onmogelijk.

Onze Waardes

Niets doen is geen optie! Mensen vragen ons regelmatig waarom wij vrijwilligerswerk doen in Zuid-Afrika en ons inzetten voor de neushoorn. Ze vragen zich af of wij wel het verschil kunnen maken. Verschil maken begint echter altijd bij jezelf. Als je je goed verdiept in de stroperij lijkt het een oneerlijk gevecht, maar als je niets doet heb je zeker verloren! We hebben nu nog de kans iets te doen, ook al is het klein en lijkt het niets te betekenen.

Onze Oplossing

Er bestaat geen eenduidige oplossing om de stroperij problematiek aan te pakken. Er zijn verschillende (preventieve) maatregelen die de kans op stroperij verkleinen, er zijn politieke dilemma’s die mogelijk wel of niet de stroperij doen verkleinen en er zijn gerechtelijke procedures die natuurmisdaad bestraffen. Alleen een combinatie van dergelijke maatregelen zal het verschil maken. Deze maatregelen kosten echter geld (denk aan uniformen voor rangers die parken beschermen, het de-hornen van neushoorns, de opvang van wees neushoorns). De beste oplossing voor nu is doneren aan een organisatie die de stroperij vanuit die verschillende invalshoeken aanpakt, transparant is en veel kennis bezit over de complexiteit van natuurmisdaad. Wij kiezen hierom Project Rhino als organisatie.