Neushoorn
Populatie
Witte Neushoorn
Witte Neushoorn

Populatie: 17.200 – 18.900 witte neushoorns.
IUCN Red List Classification: Near Threatened.
De zuidelijke witte neushoorn is eigenlijk een succesverhaal wanneer je praat over het herstellen van een dierensoort. In het jaar 1900 waren er nog ongeveer 50 tot 100 witte neushoorns over en waren ze ernstig met uitsterven bedreigd in Zuid Afrika. Door enorme inzet voor het behoud van deze dieren, zijn hun aantallen gegroeid tot ruim 17.000 dieren. Echter door de stroperij die in 2014 zijn opmars maakte en voor rond de 1000 dode dieren per jaar zorgt zal de neushoorn populatie snel slinken. De noordelijke witte neushoorn heeft helaas geen succesverhaal. In de jaren 70 en 80 slonk de populatie noordelijke witte neushoorns flink, van 500 dieren naar 15 dieren. Daarna werd de stroperij minder en herstelde de populatie zich naar ongeveer 32 dieren. Echter met de terugkeer van de stroperij daalde de populatie wederom flink en werden ze niet meer in het wild waargenomen. Er verbleven nog enkel 8 noordelijke witte neushoorns in gevangenschap. Het laatste levende noordelijke witte neushoorn man Sudan overleed in maart 2018. Met nu nog enkel twee levende vrouwtjes over en meerdere IVF pogingen die telkens niet succesvol blijken , kunnen we de noordelijke witte neushoorn waarschijnlijk als uitgestorven beschouwen. De twee vrouwtjes Fatu (19 jaar oud) en haar moeder Najin (29 jaar oud) zijn vanuit een Tsjechische dierentuin in 2009 terug gegaan naar een verblijf in Kenia.

Zwarte Neushoorn
Zwarte Neushoorn

Populatie: 5360 – 5630 zwarte neushoorns.
IUCN Red List Classification: Critically Endangered
In het jaar 1970 waren er nog zo’n 70.000 zwarte neushoorns, in 1995 werd de populatie geschat op 2400 dieren. Dit is in 20 jaar tijd een daling van 96%. Door de vele beschermingsmaatregelen is de zwarte neushoorn populatie gestegen naar zon 5500 dieren. Maar ook hebben ze door middel van re-integratie programma’s ervoor gezorgd dat het geografische bereik van de zwarte neushoorn is toegenomen, ze zijn hierbij terug gekeerd naar gebieden waar ze eerder ook werden gezien. Met echter nog steeds 3 gestroopte neushoorns per dag blijft de toekomst voor de zwarte neushoorn onzeker.

Indische Neushoorn
Indische Neushoorn

Populatie: ongeveer 3500 dieren.
IUCN Red List Classification: Vulnerable.
In het jaar 1900 waren er nog maar 200 dieren over, en hebben sindsdien een comeback gemaakt naar nu zo’n 3500 dieren dankzij gezamenlijke inspanningen voor natuurbehoud in zowel India als Nepal. Dit lijkt succesvol echter is de populatie kwetsbaar en kan door stroperij of het verlies van habitat snel een daling in de populatie komen. Stroperij vormt nog steeds een grote bedreiging vooral in het kaziranga National Park, wat een belangrijk gebied is voor de soort. Hoofdprioriteit voor het behoud van de Indische neushoorn is habitat uitbreiding.

Javaanse Neushoorn
Javaanse Neushoorn

Populatie: ongeveer 60 dieren.
IUCN Red List Classification: Critically endangered.
Met ongeveer 60 dieren over die leven in het Ujung Kulon National Park is de grootste bedreiging voor de diersoort de te kleine populatie. De Javaanse neushoorn is extreem kwetsbaar voor natuurlijke rampen en ziekte. Momenteel wordt er veel moeite gestoken in het uitbreiden van het habitat in het Gunung Honje National Park. Het Ujung Kulon National Park ligt ten zuiden van de vulkaan Krakatoa , die in 1883 catastrofaal de regio verwoestte. De zoon van Krakatoa genaamd ‘’anak Krakatau’’ is actief op korte afstand van de oorspronkelijke vulkaan. Een nieuwe uitbarsting van de vulkaan kan de kleine populatie van deze soort verwoesten. In 2010 werd in Vietnam voor het laatst een neushoorn met zijn hoorn afgehakt gevonden.

Sumatraanse  Neushoorn
Sumatraanse  Neushoorn

Populatie: minder dan 80 dieren.
IUCN Red List Classification: Critically endangered.
De Sumatraanse neushoorn is ernstig bedreigd door de snelle achteruitgang van de populatie. Vanwege de stroperij zijn de aantallen in de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. De enige levensvatbare populatie leeft nu enkel nog in Indonesië, in Maleisië is in het wild de soort in 2015 uitgestorven verklaard. De Sumatraanse neushoorn bestaat alleen nog in gebieden waar ze fysiek worden bewaakt door Rhino Protection Units. De grootste bedreiging voor de populatie is het verlies van leefgebied, inclusief de vernietiging van bossen voor palmolie en papierpulp en de steeds kleiner wordende populatie die door verspreiding niet fokken. Voortdurende bescherming , protectie van het leefgebied en het intensiveren van fokkerij in gevangenschap zijn de beste kans op overleving van de soort. In 2012 werd in het Indonesia’s sumatran rhino sanctuary voor het eerst ter wereld een Sumatraanse neushoorn in gevangenschap geboren.